Onze partners

Op een enkele uitzondering na, is onze doelstelling het ondersteunen van gezondheids- en educatieprojecten voor kinderen door middel van verkoop van de daarvoor beschikbaar gestelde gebruikte spulletjes en kleding. We geven de voorkeur aan kleinschalige projecten waarvan de organisatoren in en om Delft wonen, of mooie Delftse projecten. Op ons verzoek mag u een aanvraag indienen. Heeft u hier vragen over, mail ons: info@goededoelen.nu

kind in flores  blinden  kinderen-op-school

Het Goeie Doelen Winkeltje steunt projecten van de volgende partners:

Bekijk de video van Upendo Daima over het werk met straatkinderen in Tanzania:

Meer voorbeelden van kinderprojecten ->